შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ადამიანური რესურსების მართვა და საქმის წარმოება

CV ნიმუშები

CV ქართული ვერსია ნიმუში 
CV ინგლისუირ ვერსია ნიმუში 
 

რეზიუმე

საქმისწარმოების სამსახურის მენეჯერი თინათინ ბარისაშვილი 

დებულება

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის