შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

რეზიუმე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მენეჯერი გიორგი ანანიაშვილი