შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თდასუ-ს უცხოელი პარტნიორები

თდასუ-ს უცხოელი პარტნიორები

თბილისის დავით აღმაშენებელის სასწავლო უნივერსიტეტს მჭიდრო კავშირები აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან

 

1.      ევროპული უნივერსიტეტი (უკრაინა)

2.      კიევის სამართლის უნივერიტეტი (უკრაინა)

3.      მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი (ლიტვა)

4.      საერთაშორისო უნივერსიტეტი „ევრაზია“ (სომხეთი)

5.      ურმიის უნივერსიტეტი (ირანი)

6.      კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი (ავსტრია)

7.      ვილნიუსის გედიმინას ტექნიკური უნივერსიტეტი (ლიტვა)

8.      ზაპოროჟიეს დიპლომისშემდგომი განათლების პედაგოგიური ინსტიტუტი (უკრაინა)

9.      უკრაინის იუსტიციის სამინისტროს  იურისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრი (უკრაინა)

10.  კავშირგაბმულობის უმაღლესი სახელმწიფო კოლეჯი (ბელორუსია)