შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

   უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები

  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
  • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
  • ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა ბაკალავრიატი
  • სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
  • სამართლის სამაგისტრო პროგრამა