შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

იურიდიული სამსახური

რეზიუმე

 

იურიდიული სამსახურის უფროსი ირმა მახათაძე