შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფა

რეზიუმე

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის მენეჯერი ნათია ხატისაშვილი 

დებულება

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის დებულება