შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

უმაღლესი განათლების ფაკულტეტის საბჭოს წევრები

ფაკულტეტის საბჭოს ოქმები 2019წ.