შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

აფილირებული პროფესორები

აფილირებული პროფესორები

 

პროფესორი:

 

 ბიძინა სავანელი - შეთანხმება N2/1  (17.11.2017)- სამართლის მიმართულება; 

 გულნარა აბულაძე -     - ,,   ---- ‘’     N 17/1(17.11.2017)-ჯანდაცვის მიმართულება;

 აიდა ქიტაშვილი- კვაჭანტირაძე - ,,--’ N3 /1(17.11.2017)-ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;

 ლელა მენაბდიშვილი   - ,, ------‘’ -  ’ N045/1 (26.03.2019)-ბიზნესის ადმინისტრირების    მიმართულება;

ალექსი ნონიაძე - შრომითი ხელშეკრულება N095/01/6 (24.06.2019)- ბიზნესი და ადმინისტრირება;

გულნარა იმედაშვილი -„__________________„ N094/01/6 (24.06.2019)- ბიზნესი და ადმინისტრირება;

ნათელა გოგებაშვილი - „__________________„ N092/01/6 (24.06.2019)-ჯანდაცვის მიმართულება;

მარინა ზაქარაია  - „__________________„ N090/01/6 (24.06.2019)-ჯანდაცვის მიმართულება;

     

 

ასოცირებული პროფესორი:

 

ეკატერინე მარუაშვილი   -შეთანხმება  N1/1(17.11.2017)-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულება;

ნანა  ნიკოლაძე    -    ,,,--‘’N051/1 (26.03.2019) - ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  მიმართულებით;

რამაზ შამუგია                 -    ,,,--- ‘’ N053/1 (26.03.2019) -   ინჟინერიის მიმართულება;

მედეა პავლიაშვილი - შრომითი ხელშეკრულება N091/01/6 (24.06.2019)- ბიზნესი და ადმინისტრირება;

ელისო ლაკვეხელიანი - „__________________„ N096/01/6 (24.06.2019) -ჰუნანიტარული მეცნიერებები(ენების გარეშე);

ავთანდილ კახნიაშვილი - „__________________„ N093/01/6 (24.06.2019)- სამართლის მიმართულება;

7. ანა მამაცაშვილი - „__________________„ N097/01/6 (24.06.2019) - ჯანდაცვის მიმართულება;

 

 

ასისტენტ- პროფესორი:

ირინე არჯევანიძე  -     ,, -----‘’    N052/1 (26.03.2019)- ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  მიმართულებით;

აკაკი მურადიშვილი  -    ,,------“       N048/1 (26.03.2019) -ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;

მადონა კუჭავა - შრომითი ხელშეკრულება N 089/01/6 (24.06.2019)-ჯანდაცვის მიმართულება;

 

 

ასისტენტი:

 

ნინო სებისკვერაძე       - შეთანხმება  ,,------“       N049/1 (26.03.2019) -ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;

თინათინ მამესწარაშვილი -შეთანხმება ,,------“       N050/1 (26.03.2019) -ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;

 

შეთანხმებები 2017 

შეთანხმებები 2019