შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

გამოიცა უნივერსიტეტის პროფესორ ლელა მენაბდიშვილის სახელმძღვანელო „ოჯახის მენეჯმენტი“

      გამოიცა უნივერსიტეტის პროფესორ ლელა მენაბდიშვილის სახელმძღვანელო „ოჯახის მენეჯმენტი“, რომელიც განკუთვნილია ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთათვის. სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გაიმართება უნივერსიტეტში, 2018-2019 სასწავლო წლის დასაწყისში.

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვრა: 

 

  1. ბიზნესის ადმინისტრირების/ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო; სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო        პროგრამები:

 

   სტუდენტთა/პირველსემესტრელთა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 3 სექტემბერი - 13 სექტემბერი;

   სტუდენტთა/პირველსემესტრელთა აკადემიური რეგისტრაცია:  13 - 17  სექტემბერი;

   სააუდიტორიო მეცადინეობები:  17 სექტემბერი - 18 იანვარი;

   საშობაო არდადეგები: 29 დეკემბერი - 7 იანვარი;

   საგამოცდო პერიოდი: 21 იანვარი - 1 თებერვალი (ძირითადი გამოცდები), 4 - 15 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).

   არდადეგები: 16 თებერვალი - 3 მარტი.

 

  2. ბიზნესის ადმინისტრირების/სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 

  სააუდიტორიო მეცადინეობები: 1 ოქტომბერი - 25 იანვარი;

  საგამოცდო პერიოდი: 28 იანვარი - 8 თებერვალი (ძირითადი გამოცდები), 11 - 22 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).

  არდადეგები:  23 თებერვალი - 3 მარტი.

 

თდასუ აცხადებს 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობას

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2018-201სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობას:

1. სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესის ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  –  15  ადგილი;

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა  –  4  ადგილი;

2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა - 1ადგილი;

3. იურიდიული ფაკულტეტი:

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - 4  ადგილი.

4. მედიცინის ფაკულტეტი:

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა -15 ადგილი.

მსურველთა  რეგისტრაცია 2018 წლის 25 ივლისიდან 16 აგვისტოს  ჩათვლით მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე.

ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადა - 2018 წლის 22-23-24 აგვისტო;

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა მიერ პირადი საქმის სათანადო წესით დამოწმებული დოკუმენტების ასლების უნივერსიტეტში წარდგენის ვადა - 7 სექტემბრის ჩათვლით;

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა მიერ მანამდე ათვისებული კრედიტების აღიარების მიზნით, სასწავლო უნივერსიტეტის დასკვნის მიღების ვადა - 1 სამუშაო დღე.

სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა წერილობითი განცხადებით დადასტურების ვადა - 10 სექტემბრის ჩათვლით.

მობილობის უფლებამოპოვებული სტუდენტები ვალდებულნი არიან დადგენილ ვადებში უნივერსიტეტში  წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება;

2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3. ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფაკულტეტის/სკოლის  ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);

4. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;

6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);

7. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ან დიპლომის ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი;

8. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

9. 2 ფოტოსურათი 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.

საბუთების მიღება ყოველდღე 10:00 – 18:00 სთ. (შაბათ-კვირის გარდა)

მისამართი:

ქ.თბილისი, ს.ცინცაძის N 24; VI სართული; N 605 ოთახი;

საკონტაქტო პირები:

ირინე ვაშაკიძე (+995) 5777150 70;

ანა მამაცაშვილი (+995) 592 92 22 44.

 

შეხვედრა თდასუ-ს პროფესორებთან

16 ივლისს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ანზორ შარაშენიძე უნივერსიტეტის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შეხვდა.  რექტორმა შეხვედრაზე მიმოიხილა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები და  შეაჯამა 2017-2018 სასწავლო წელი. მან  ისაუბრა თანამედროვე განათლების სისტემაში არსებულ გამოწვევებსა და პრობლემებზე და პროფესორებთან ერთად მათი გადაჭრის გზები დასახა.

 

ვრცლად...

XX საერთაშორისო კონფერენცია თდასუ-ში

19 მაისს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი XX საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც უნივერსიტეტის პროფესორებთან და სტუდენტებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს მოწვეულმა პროფესორებმა და სტუმრებმა, როგორც საქართველოდან, ისე უცხოეთიდან. კონფერენცია გახსნა უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა ანზორ შარაშენიძემ, სიტყვით გამოვიდნენ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია,აგრეთვე,უკრაინის საერთაშორისო ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის კათედრის პროფესორი ანდრეი ბოროვიკი.

კონფერენციის  მუშაობა წარიმართა  ოთხი მიმართულებით: სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესის, სამართალმცოდნეობის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და მედიცინის. სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესის სექციური მუშობის დროს უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა მურმან ბლიაძემ საკუთარი წიგნის პრეზენტაციაც მოახდინა.

კონფერენციის დასასრულს ყველა მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი. მონაწილეების მოხსენებები დაიბეჭდება თდასუ-ს პერიოდულ სამეცნიერო ჟურნალში „აღმაშენებელი“.

 

ვრცლად...

რეოლოგთა მეოთხე საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული კონფერენცია და თდასუ

22-26 აპრილს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და პროფესორებმა მონაწილეობა მიიღეს რეოლოგთა მეოთხე საერთაშორისო მულტიდისციპლინარულ კონფერენციაში. კონფერენცია ორგანიზებული იყო რეოლოგთა საზოგადოების, ივანე ბერიტაშვილის ბიომედიცინის ცენტრისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. კონფერენციის ორგანიზების განხორციელებაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა მიკროცირკულაციის და კლინიკური ჰემორეოლოგიის ევროპული საზოგადოების ქართული სეგმენტის თავმჯდომარემ პროფ. მაია მანწკავამ. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ქართველი, ავსტრალიელი, ფინელი, ბელგიელი, რუსი, ფრანგი, ბულგარელი, უკრაინელი, პოლონელი, პორტუგალიელი და შრი-ლანკელი მეცნიერები.

ვრცლად...

თდასუ და "ცენტრი ინგლისური ენის წარმატებული სწავლებისთვის" გიწვევთ საერთაშორისო კონფერენციაზე

 21-22 აპრილს, თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდება CETE/TESOL ყოველწლიური X საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის ორგანიზატორია TESOL-ის აფილირებული  „ცენტრი ინგლისური ენის წარმატებული სწავლებისთვის“.

 

კონფერენციაზე მონაწილეობის მისაღებად, ცენტრი იწვევს ინოვაციურ, კრეატიულ ESL/EFL-ის პედაგოგებს, ლექტორებს, მკვლევარებსა და სტუდენტებს სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან, დაწყებითი, საშუალო და  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან, აგრეთვე,  ინგლისური ენის ცენტრების წარმომადგენლებს.

კონფერენციაზე დასწრება თავისუფალია. 

მისამართი: სულხან ცინცაძის 24. მე-7 სართული.

21 აპრილი - 10:00 – 13:30

22 აპრილი - 10:30 – 14:00

კარლის უნივერსიტეტის პროფესორების ვიზიტი თდასუ-ში

2 აპრილს თდასუ-ს ევროპის უძველესი უნივერსიტეტის  -  კარლის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ეწვივნენ.  უნივერსიტეტის ენის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პროფესორი ზდენკა პრაჟაკოვა და პროფესორი ვერა ჰოფმანოვა სტუდენტებს ესაუბრნენ გაცვლითი პროგრამების, საზაფხული სკოლისა და ზოგადად, პრაღაში სწავლასთან დაკავშირებით.  პროფესორმა პრაჟაკოვამ სტუდენტებს გააცნო გაცვლითი პროგრამების დეტალები. შეხვედრის დასასრულს პროფესორებმა სტუდენტებს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. რექტორმა სტუმრები მაისის თვეში თდასუ-ში დაგეგმილ საერთაშორისო კონფერენციაზე მოიწვია.

ვრცლად...

რექტორის ვიზიტი უკრაინაში

25 თებერვალს უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ანზორ შარაშენიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა უკრაინის უმაღლესი სასწავლებლების-კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და საერთაშორისო საავიაციო  უნივერსიტეტის ხელმძღვანელებთან. რექტორი გაეცნო უნივერსიტეტების  ინფრასტრუქტურას, პროგრამებს, შეხვდა პროფესორებსა და სტუდენტებს. გაფორმდა ხელშეკრულებები თდასუ-სა და აღნიშნულ უნივერსიტეტებს შორის. დაისახა მიზანი ერთობლივი კვლევების, სამეცნიერო კონფერენციების, ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალების გამოცემის შესახებ.

 

ვრცლად...

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თდასუ-ში

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი იწვევს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებსა და პროფესორებს თდასუს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად შემდეგი მიმართულებებით:

·        ეკონომიკა და ბიზნესი

·        სამართალი

·        ფილოლოგია

·        მედიცინა

სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება 201წლის 19 მაისს 11 საათზე თბილისის დავით აღმაშენებლის სწავლო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში, მისამართზე: რუსთავის გზატკეცილი N18-22.

საუნივერსიტეტო კონფერენციის მნიშვნელოვანი თარიღები:

20 აპრილი საკონფერენციო მასალის ანოტაციების (1 გვერდი) წარმოდგენის ბოლო ვადა.

2აპრილი - კონფერენციაში მონაწილე შერჩეული კანდიდატების ინფორმირების ვადა.

30 აპრილი - საკონფერენციო ნაშრომების სრული ვერსიების წარმოდგენის ვადა.

ნაშრომის გაფორმების წესი:

თავფურცელი - მოხსენების სათაური, მომხსენებლის გვარი, სახელი, სასწავლო სტატუსი, მისამართი, ტელეფონი (მობილური), ელექტრონული ფოსტის მისამართი; საკონფერენციო ნაშრომის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, სტატუსი.

რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე - არაუმეტეს 150 სიტყვისა;

საკვანძო სიტყვები;

ტექსტის ენა - ქართული, ინგლისური, რუსული;

გვერდების რაოდენობა - 5-7 (A4 ფორმატი);

შრიფტი - Sylfaen;

შრიფტის ზომა - 12;

სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5;

ნაშრომის ბოლოს უნდა დაერთოს  ანბანის მიხედვით დალაგებული გამოყენებული ლიტერატურის სია.

შერჩეული ნაშრომები დაიბეჭდება თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალში.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.

კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა.

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თეზისები და საბოლოო ნაშრომი შემდეგ ელ.ფოსტაზე:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.