შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

შპს ,,თდასუ“-ს XX II სამეცნიერო კონფერენცია

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი იწვევს

ბაკალავრიატის,  მაგისტრატურის სტუდენტებს და  პროფესორ-

მასწავლებლებს ,,თდასუ“-ს  XX II სამეცნიერო - საუნივერსიტეტო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად შემდეგ მიმარ

თულებებზე:

·      1.  ეკონომიკა და ბიზნესი

·       2. სამართალი

·       3. ფილოლოგია

·       4. მედიცინა

სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება  2020 წლის 11 ვნისს 11 საათზე ინლაინ რეჟიმში

 

საკონფერენციო ნაშრომის სრული ვერსიის ჩაბარების ვადა არის 5 ივნისი.

ნაშრომის გაფორმების წესი:

თავფურცელი - მოხსენების სათაური, მომხსენებლის გვარი, სახელი,  სასწავლო სტატუსი (სამეცნიერო ხარისხი), მისამართი, ტელეფონი (მობილური), 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

 სტუდენტის შემთხვევაში  საკონფერენციო ნაშრომის ხელმძღვანელის სახელი, 

გვარი, სტატუსი.

ტექსტის ენა: ქართული, ინგლისური და რუსული

გვერდების რაოდენობა 3-5 (A4 ფორმატი);

შრიფტი -Sylfaen;

შრიფტის ზომა - 12;

სტრიქონებს შორის მანძილი -1,5;

ნაშრომის ბოლოს უნდა დაერთოს  ანბანის მიხედვით დალაგებული

გამოყენებული ლიტერატურის სია.ნაშრომს უნდა დაერთოს რეზიუმე.

შერჩეული ნაშრომები დაიბეჭდება შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ჟურნალში.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.

კონფერენციაში მონაწილეობა - უფასოა.

 

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თეზისები და საბოლოო ნაშრომი შემდეგ ელ.ფოსტაზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.