შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

XX I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

შპს ,,თდასუ-ს XX I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

 

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი იწვევს უმაღლესი ასწავლო დაწესებულებების - ბაკალავრიატი მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებსადა  პროფესორ-მასწავლებლებს ,,თდასუ“-  XX I სამეცნიერო - საუნივერსიტეტო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად შემდეგ მიმართულებებზე:

 ·      1.  ეკონომიკა და ბიზნესი

·       2. სამართალი

·       3. ფილოლოგია

·       4. მედიცინა

სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება  2019 წლის 31 მაისს 11 საათზე  შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის 

სასწავლო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში,

 მისამართი  რუსთავის გზატკეცილი N18-22.


 

საუნივერსიტეტო კონფერენციის მნიშვნელოვანი თარიღები:

30 აპრილი - საკონფერენციო მასალის ანოტაციების (1გვერდიწარმოდგენის ბოლო ვადა.

10 მაისი კონფერენციაში მონაწილე შერჩეული კანდიდატების ინფორმირების ვადა.

15 მაისი საკონფერენციო ნაშრომის სრული ვერსიის ჩაბარების ვადა.

 ნაშრომის გაფორმების წესი:

თავფურცელი - მოხსენების სათაურიმომხსენებლის გვარისახელი,  სასწავლო სტატუსი (სამეცნიერო ხარისხი), მისამართიტელეფონი (მობილური), ელექტრონული 

ფოსტის მისამართისტუდენტის შემთხვევაში - საკონფერენციო ნაშრომის ხელმძღვანელის სახელიგვარისტატუსი

ტექსტის ენა: ქართული, ინგლისური და რუსული

გვერდების რაოდენობა 5-7 (A4 ფორმატი);

შრიფტი -Sylfaen;

შრიფტის ზომა - 12;

სტრიქონებს შორის მანძილი -1,5;

ნაშრომის ბოლოს უნდა დაერთოს  ანბანის მიხედვით დალაგებული გამოყენებული ლიტერატურის სია.

ნაშრომს უნდა დაერთოს რეზიუმე.

 შერჩეული ნაშრომები დაიბეჭდება შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალში.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.

კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა.

 

გთხოვთგამოაგზავნოთ თეზისები და საბოლოო ნაშრომი შემდეგ ელ.ფოსტაზეThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.