შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 5 თებერვლიდან აცხადებს ღია კონკურსს ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 5 თებერვლიდან  აცხადებს ღია კონკურსს ვაკანტურ ადგილებზე  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებით:

1.1. ბიზნესისადმინსიტრირება:

ა) პროფესორი -  3 ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 6 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 3  ვაკანსია;

დ) ასისტენტი - 2  ვაკანსია.

1.2. ჰუმანიტარულიმეცნიერებანი:

ა) ქართული   ფილოლოგია:

ბ) პროფესორი -  1 ვაკანსია;

გ) ასოცირებული პროფესორი - 1  ვაკანსია;

დ) ასისტენტ-პროფესორი - 1  ვაკანსია;

ე) ასისტენტი - 1   ვაკანსია.

) ინგლისურიფილოლოგია:

ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია;

დ) ასისტენტი - 1  ვაკანსია.

) გერმანული  ფილოლოგია

ა)პროფესორი - 1  ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია;

დ) ასისტენტი -  1  ვაკანსია.

1.2 ჯანდაცვა:

ა) სტომატოლოგია:

  1. პროფესორი -4  ვაკანსია;
  2. ასოცირებული პროფესორი - 6  ვაკანსია;
  3. ასისტენტ-პროფესორი - 4 ვაკანსია;
  4. ასისტენტი - 3  ვაკანსია.     

1.3 ინჟინერია:

ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიები:

  1.  ასოცირებული პროფეორი -1 ვაკანსია. 

საკონკურსო კრიტერიუმები:

1.პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:  

ა) დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ბ)  არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-­ პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.

2.2 ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ბ) არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.

2.3 ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური  თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

2.4  ასისტენტის აკადემიური  თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორანტი;

3.  პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი აირჩევა 4 წლის ვადით.

4.საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა)  განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;

ბ) კონკურსანტის ანკეტა;

გ) ავტობიოგრაფია(CV);

დ)პირადობის მოწმობის ასლი;

ე) 2  ფოტოსურათი (ზომა3X4);

ვ) უმაღლესი განათლების, აკადემიური ხარისხის/წოდების, კვალიფიკაციის  დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

ზ) ინფორმაცია ბოლო10 წელიწადში საკონკურსო მიმართულების/დარგის შესაბამისად შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (გარდა ასისტენტისა);

თ) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შრომის წიგნაკის) ასლი, ან ცნობა, ასევე დამსაქმებლის, ან საარქივო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურებს საკონკურსო აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილ შესაბამის სამეცნიერო-პედაგოგიურ გამოცდილებას.

 

5. კონკურსის მიმდინარეობის პირობები და ვადები:

)კონკურსი გამოცხადეს 2019 წლის 5 თებერვლიდან;

)კონკურსანტთა საბუთების განაცხადის მიღებისვადად განისაზღვროს:   2019 წლის 6 – 15 მარტი. (შამბათ -კვირის გარდა) 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე;  საბუთები მიიღება მისამართზე: ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა N24; VI სართული; ოთახი N605 (საკონტაქტო ტელეფონი: 237 88 66

განცხადებისა და ანკეტის ფორმები განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.tdasu.edu.ge);

) კონკურსის პირველი ეტაპი ­-  საბუთების განხილვა­  2019  წლის 16-17 მარტს.

)კონკურსის მეორე ეტაპი ­-  საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება 2019  წლის 18-19 მარტს  (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობოს კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ).

) კონკურსით გასულ პირთა სია გამოქვეყნდება სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე (www.tdasu.edu.ge) 2019  წლის 20 მარტ.

) განცხადება კონკურსის შედეგების გასაჩივრების შესახებ მიიღება 2019  წლის 22 მარტი  ჩათვლით.

)საჩივრის განაცხადების განხილვა მოხდება   2019  წლის 24 მარტს.

)კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება  2019  წლის 25 მარტს.