შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

რეზიუმე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი დავით გუბელაძე

CV ქართ

 
 

დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება