შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

სერვისების განვითარება და კომუნიკაცია

რეზიუმე

 

სერვისების განვითარებისა და კომუნიკაციის სამსახურის მენეჯერი ლაშა შარაშენიძე 

დებულება

სერვისების განვითარებისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულება