შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

ადამიანური რესურსები და საქმის წარმოება

CV ნიმუშები

 
CV  ქართული ვერსია ნიმუში 
 
CV  ინგლისუირ ვერსია ნიმუში 
 

რეზიუმე

 

საქმისწარმოების სამსახურის მენეჯერი თინათინ ბარისაშვილი 

დებულება

საქმისწარმოების სამსახურის დებულება