შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

რეზიუმე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მენეჯერი გიორგი ანანიაშვილი 

დებულება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება