შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

პარტნიორები

პრაქტიკული კომპონენტების გასახორციელებლად უნივერსიტეტს დადებული აქვს მემორანდუმები ადგილობრივ სტრუქტურებთან  და უცხოურ უნივერსიტეტებთან. ესენია:
 
1. ქალაქ თბილისის მერია
2. ქალაქ თბილისის საქალაქო სასამართლო
3. ქალაქ  მცხეთის მუნიციპალიტეტი 
4. ააიპ „ეკონომიკისა და სამართლის საერთაშორისო საბჭო“
5. საადვოკატო ბიურო „ მიგრიაული და კომპანია“
6. ლელა თვარაძის საადვოკატო ბიურო
7. მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „დიგერო“
8. მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი (ლიტვა)
9. საერთაშორისო უნივერსიტეტი „ევრაზია“ (სომხეთი)
10. უკრაინის იუსტიციის სამინისტროს  იურისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრი (უკრაინა)
11. ევროპული უნივერსიტეტი (უკრაინა)
12. კიევის სამართლის უნივერიტეტი (უკრაინა)