LLC Tbilisi David Agmashenebeli Teaching University

National Education - National Traditions

 

დაიბეჭდა XIX სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული

დაიბეჭდა თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის XIX სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. უნივერსიტეტი კონფერენციის ყველა მონაწილე სტუდენტს, პროფესორსა და პარტნიორი კლინიკის სპეციალისტს საჩუქრად გადასცემს შრომათა კრებულს.

 

 

 

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობას:

1.     სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესის ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა  –  20    ადგილი;

2.    ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა  -  8 ადგილი;

მსურველთა  რეგისტრაცია 2017  წლის 25 ივლისიდან 17 აგვისტოს ჩათვლით მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე.

მობილობის უფლებამოპოვებული სტუდენტები ვალდებულნი არიან დადგენილ ვადებში 23 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით უნივერსიტეტში წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება;

2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3. ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფაკულტეტის/სკოლის/ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);

4. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი.

6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);

7. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ან დიპლომის ნოტარიალური წესით დამოწმებულიასლი;

8. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

9. 2 ფოტოსურათი 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.

 

საბუთების მიღება ყოველდღე 10:00 – 18:00 სთ. (შაბათ-კვირის გარდა)

კრედიტების აღიარება: 29 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით;

სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება: 4-6 სექტემბერი;

ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება და წარდგენა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში: 7-8 სექტემბერი.

 

მისამართი:

ქ.თბილისი, ს.ცინცაძის N 24; VI სართული; N 605 ოთახი;

საკონტაქტო პირი: ირინე ვაშაკიძე (+995) 5777150 70; ანა მამაცაშვილი (+995) 592 92 22 44.

 

 

International Conference “Actual Problems of Business and Law”

Tbilisi David Agmashenebeli Teaching University invites professors and researchers to participate in the International Conference “Actual Problems of Business and Law” which will be held in the range of Tbilisi Science and Innovations Festival 2017 organized by the Ministry of Education and Science of Georgia.

The conference sections:

·        Social sciences and business

·        Law

Conference participation is open for the professors and researchers from Georgian and foreign High Education Institutions, research centers and institutes.

Conference languages:

·        Georgian

·        English

·        Russian

Conference will be held on September 28-29, 2017 at 11:00 at the Conference Hall of Tbilisi David Agmashenebeli Teaching University. Address: Rustavi Highway N 18-22.

Important dates:

July 17 – deadline for submission of conference abstracts (up to 1 page)

July 24 – deadline for informing the participants of the conference.

September 8 – deadline for submission of final versions of conference papers.

Submission guidelines:

FrontPage – Title of the paper, participant’s Name and Surname, status, telephone (mobile), e-mail;

Language of submission – Georgian, English, Russian;

Page numbers – 7-10 (A4 format)

Font – Sylfaen;

Font size – 12;

Line spacing – 1.5;

Page borders – 2.5;

List of references provided in alphabetical order.

Summary in the language of the presentation (maximum 500 symbols).

All papers will be published in scientific journal of Tbilisi David Agmashenebeli Teaching University “Agmashenebeli”.

Participation in the conference is free.

Please, submit abstracts and papers electronically: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

თდასუ-ს XIX სამეცნიერო კონფერენცია

2017 წლის 10 ივნისს  უნივერსიტეტში ჩატარდა XIX  სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც  მონაწილეობა მიიღეს თდასუ-ს  სტუდენტებმა, პროფესორებმა, პარტნიორი კლინიკების სპეციალისტებმა, დამსაქმებლებმა, საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მოწვეულმა პროფესორებმა და  სტუდენტებმა.  კონფერენციის სექციური მუშაობა წარიმართა 4 მიმართულებით:

· სამართლის

· მედიცინის

· სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესის

· ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა.

მონაწილეებს, კონფერენციის დასასრულს, გადაეცათ სერტიფიკატები; მოწონებული ნაშრომები დაიბეჭდება კონფერენციის შრომათა კრებულში.

   

Read more ...

თდასუ-ს სახალხო არტისტი ლეო ანთაძე ეწვია

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტს სტუმრად ეწვია საქართველოს სახალხო არტისტი, მაესტრო ლეო ანთაძე. სტუმარმა   მონოსპექტაკლის სახით წარმოადგინა ნაწყვეტები ვაჟა ფშაველას, გურამ დოჩანაშვილის, ნოდარ დუმბაძის, ანა კალანდაძის,  დემნა შენგელაიას და  სხვ. შემოქმედებიდან.

 

Read more ...

თდასუ-ს სტუდენტები პირველადი სამედიცინო დახმარების ლექციაზე

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები აქტიურად ეუფლებიან პირველადი სამედიცინო დახმარების საფუძვლებს.

  

Read more ...

ავსტრიელი სტუმარი თდასუ-ში

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტს ეწვია კავკასიის კვლევების ავსტრიული ინსტიტუტის დირექტორი ბატონი ადამ ლამბერდი, რომელმაც თდასუ-ს სტუდენტებს ავსტრიის პოლიტიკური და საგანმანათლებლო სისტემის შესახებ საინტერესო ლექცია წაუკითხა.

 

 

Read more ...

თდასუ-ს სტუდენტები ბავშვთა სახლში

თდასუ-ს სტუდენტები სოფელ მარტყოფში მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლს ეწვივნენ, ბავშვებს საჩუქრებითა და ტკბილეულით გაუმასპინძლდნენ და მთელი დღე მათთან ერთად გაატარეს.